Marais

Paris’ ældste kvarter

Hôtel Amelot-de-Bisseuil

Tekstboks: Adresse:
Rue Vieille du Temple 47

I den smalle gade Rue Vieille du Temple ligger Hôtel Amelot-de-Bisseuil, som er et palæ fra midten af 1600-tallet. I 1776 lejede Caron de Beaumarchais palæet dels for at bo der, men også til hovedkvarter for en våbenfabrik.

 

Fabrikken havde til formål at hjælpe amerikanerne i deres kamp mod englænderne. Dengang var en del af amerika engelsk koloni..Beaumarchais skrev også teaterstykker, og det nok mest kendte stykke var "Figaros bryllup".

En statue af ham kan ses et andet sted i Marais, nemlig tæt ved bastillien-pladsen. Palæet kaldes også for Hôtel des Ambassadeurs de Hollande, men man er ikke helt klar over, hvordan det navn opstod.

Tekstboks: Særpræget port
Ved hovedindgang-en til palæet ses Medusahoveder på træporten. De ræk-ker så at sige tunge af folk, der går forbi. 
Tekstboks: Kategori: 1*
Tekstboks: Et luksuiøst palæ
Palæets gård er flot udsmykket. Ind-vendigt ses bl.a. en flot forgyldt kuppel med et loftsmaleri i den italienske sal.