Marais

Paris’ ældste kvarter

Hôtel Herouet

Tekstboks: Adresse:
Rue Vieille-du-Temple

Hôtel Herouet ligger på hjørnet af Rue des Francs-Bourgeois og Rue Vieille du Temple. Bygningen blev opført omkring 1510 i sengotisk, og fik en større restaurering i 1800-tallet.

Renæssancen prægede 1500-tallets bygninger, mens den gotiske byggestil ebbede langsom ud i 1500-tallet. Hôtel Herout er opført i en blanding af de to stilarter. Bl.a. ses et lille tårn udenpå bygningen, som hørte til den gotiske stil. Bygningen tilhørte oprindeligt en kasser til Ludvig d. 12.

Tekstboks: Hôtel Herouet bom-bet under krigen
Før Frankrigs befri-elses i 1944 blev bygningen kraftig beskadiget af bom-bardamenter. 5 år senere ønskede flere at rive bygningen ned, men man valgte at restaurere den i stedet for.
Tekstboks: Kategori: 1*