Marais

Paris’ ældste kvarter

Hôtel de Rohan

Tekstboks: Adresse:
Rue Vieille-du-Temple 87

Hôtel de Rohan ligger ved siden Hôtel Soubise. Begge palæer deler den samme have, ligesom de også havde  sam-me arkitekt (Delamair). Han startede med arbejdet i 1705.

 

Ved Hôtel Soubise skulle der dog tages udgangspukt i et eksisterende palæ. Prinsen af Soubise boede i Hôtel Soubise, mens Rohan var bygget til en af hans sønner som senere blev kardinal. Fire kardinaler af Rohan-familien boede her efter hinanden.

I 1800-tallet kom palæet til at huse nationaltrykkeriet, hvilket gjorde at meget af interiøret fra omkring 1750 blev ødelagt. Siden 1927 har palæet sammen med Soubise været en del af de nationale arkiver (Archives Nationales).

 

Palæet har en stor facade ud mod gården, hvor sidstnævnte virker knap så stor. Selve hovedfacaden vender ud mod den fælles have. Palæet bruges engang imellem til forskellige udstillinger, men ellers er det ikke åbent for offentligheden.

 

Selvom den indvendige udsmykning blev delvist ødelagt i 1800-tallet, kan der i dag alligevel ses flotte rum. Det er f.eks. det lille Cabinet des Singes med dyremotiver, bl.a. aber. Også Cabinet des Fables d'Esope og den gyldne salon er flotte rum.

Tekstboks: Diamanthalskæden I 1785 blev en kardi-nal, der boede i Hôtel de Rohan, ind-blandet i et svindel-nummer. En adels-dame narrede ham til at købe en dyr halskæde, som dron-ningen gerne ville have. Han kunne ikke klare afbeta-lingerne. Sagen kom for retten, hvor Kar-dinalen blev fri-kendt, men afsat fra sit hverv. Adelsda-men fik livsvarigt fængsel, men flyg-tede til England.
Tekstboks: Kategori: 3*