Marais

Paris’ ældste kvarter

Tekstboks: Den gotiske port samt de to tårne

Hôtel de Soubise

Tekstboks: Adresse:
Rue des Francs-Bourgeois 60

Hôtel Soubise er et fornemt palæ beliggende i hjertet af Marais. En del af palæet huser et museum ved navn Musée de l'Histoire de France, mens resten af palæet sammen med nabopalæet Hôtel de Rohan huser Rigsarkivet (Archive Nationales). Begge palæer deler den samme have.

 

Omkring 1700 erhvervede Francois de Rohan (Prinsen af Soubise) et palæ fra slutningen af 1300-tallet, som hed Hotel de Clisson. Fra 1705 til 1709 blev et nyt palæ bygget sammen med det gamle og kom til at hedde Hôtel Soubise.

Foran palæet blev der anlagt en flot hesteskoformet gård med dobbeltsøjler rundt ved muren.

 

Selve facaden er holdt i streng klassisk fransk stil, hvor bl.a. gavlfeltet ikke er udsmykket. Der er alligevel forsøgt at bløde på facaden ved at udsmykke den med forskellige statuer.

 

Der kan ses detaljer af den oprindelige middelalderbygning, som f.eks. de to tårne med den gotiske port i midten på vestsiden. Normalt var tårne noget der hørte Middelalderen til, men man valgte at beholde dem. Ellers er palæets bagside meget stor og massiv uden vinduer.

Tekstboks: Den hellige Liga
Det oprindelige Hôtel de Clisson var under religionskrige-ne i 1500-tallet Den Hellige Liga's ho-vedkvarter. Her planlagde man også de sidste forberedel-ser til Bartolomæus-massakren i 1572.
Tekstboks: Kategori: 3*