Marais

Paris’ ældste kvarter

Tekstboks:  Maleriet forestiller Fontaine des Innocents, som blev lavet i 1500-tallet. I dag kan fontænen ses ved Hallerne.

Musée Carnavalet

Tekstboks: Adresse:
Rue de Sévigné 23

Musée Carnavalet er Paris' store bymuseum. Her fortælles om Paris' historie indenfor mange områder. Museet har til huse i to palæer, Hôtel de Carnavalet og Hôtel le Peletier de Saint Fargeau.

 

Bygningerne adskilles af en anden bygning, men en gang i 1. sals højde forbinder dem. Hôtel Carnavalet dækker perio-den frem til Revolutionen i 1789 og Hôtel le Peletier de Saint Fargeau dækker videre til nutiden. Byen Paris erhver-vede Hôtel Carnavalet i 1866 for at oprettet dette museum.

I gården ved indgangen til museet ses en statue af Ludvig d. 14., som er den eneste, der ikke blev ødelagt under Revolutionen i 1789. I Hôtel Carnavalet bygningen udstilles arkæologiske fund fra både Romertiden og før. Fra Middelalderen ses bl.a. skulpturer. Museet fortæller også om andre perioder i historien, som f.eks. renæssancen, religionskrigene, revolutionerne m.m.

 

En afdeling fortæller om Revolutionen i 1789, hvor der bl.a. ses mange portrætmalerier af folk fra den tid. En model af Bastille-fængslet vises også. Perioden under de to kejserdømmer bliver også belyst bl.a. med malerier og en buste af Napoleon d. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museet udstiller også tidstypiske rum med interiør. Rummene er udsmykket med møbler, træpaneler, malerier, gardiner m.m. og forstiller rum fra 1600- og 1700-tallet. Dog er det interiøret fra det højere borgerskab og aristokratiet, der vises frem.

 

Andre rekonstruerede rum er f.eks. Fouquets Art-Nouveau juveler-butik, som lå i Rue Royal år 1900, og den flotte balsal i Hôtel de Wendel (1924). Andre udstillede genstande er f.eks. historiske dokumenter, modeller af arkitektur m.m.

Tekstboks: Madame de Sévigné
Denne adelsdame boede i 19 år i Hôtel Carnavalet, som oprindelig var en del mindre end den nuværende bygning. Hendes møbler og andre ejendele kan ses på museet samt flere af de breve, som hun er kendt for. De fortæller om livet i Marais i 1600-tallet. Der ses også et portrætmale-ri af hende.
Tekstboks: Kategori: 3*
Tekstboks: Maleriet forestiller den fornemme restaurant Le Pré Catelan i Boulogne-skoven i Belle Epoque tiden.