Marais

Paris’ ældste kvarter

Musée Bricard

Tekstboks: Adresse:
Rue de la Perle 1

Musée Bricard ligger i Hôtel Libéral Bruand. Dette palæ blev restaureret til sit originale udseende, og der blev efterfølgende i 1976 åbnet et museum for låse. Det hedder Musée Bricard, men kaldes også for Musée de la Serrurerie.

På museet ses en stor samling af antikke låse helt tilbage fra romertiden. Nøgler og dørhamre fra forskellige tidsperioder udstilles også ligesom en låsesmeds værksted er genopbygget i museet.

Tekstboks: Kategori: 1*
Tekstboks: Ivrig samler
Eugéne Bricard var en låsefabrikant fra 1800-tallet, hvis samling af låse udstilles på museet.