Marais

Paris’ ældste kvarter

Palæer - Indledning

I Frankrig hedder palæer og byhuse "Hôtels", som f.eks. Hôtel Soubise. Hôtel bruges dog også om hoteller til overnatning. Ordet Palais bruges på fransk mest om udstillingsbygninger, som er offentlig tilgængelige.

 

Gamle palæer (eller Hôtels) findes der en del af i Paris, hvor nogle er mere berømte end andre. Specielt i to områder er der en høj koncentration af dem. Det er i det Marais og i St-Germain-des-Prés kvarteret.

Det var velhavende familier, som opførte palæerne. Nogle gange var de i familiens eje i mange generationer, men som regel skiftede de ejere mange gange. De tidligste palæer man kan se i Paris er fra slutningen af 1400-tallet. Det er Hôtel de Sens i Marais og Hôtel Cluny i Latiner-kvarteret.

 

Kongen havde bolig i området i 1500-tallet, hvilket tiltrak aristokratiet. Sammen med det rige borgerskab opførte de disse luksuiøse byhuse, og Marais havde sin guldalder.

 

Men da kongen flyttede, begyndte aristokratiet også langsomt at flytte til den vestlige del af St-Germain-des-Prés kvarteret, hvor der specielt i 1700-tallet opførtes nye palæer. For Marais var det starten på en forfaldstid, som først sluttede i 1960'erne, hvor kvarteret og specielt palæerne fik en tiltrængt restaurering.

Tekstboks: Hôtel Sully er et ty-pisk palæ med gård, hovedbygning og her haven.
Tekstboks: Ændret byggestil
Gennem tiderne er byggestilen for pa-læerne skiftet. Et palæ fra 1500-tallet opførtes med hoved-bygning og fløje (U-form). I 1700-tallet forsvandt fløjene og f.eks. taget blev noget fladere.