Marais

Paris’ ældste kvarter

Rue François-Miron 11 & 13

Tekstboks: Adresse:
Rue François-Miron 11 & 13

Rue Francois-Miron er en snoet gade i Marais-kvarteret, som tidligere har været en del af Rue-St-Antoine. I nr. 11 og 13 ses to bindingsværkhuse fra 1400-tallet. De er delvis af træ og er restaureret en del i tidens løb.

Mange af husene i Marais-kvarteret er fra 1500- og 1600-tallet. Nogle få er fra før den tid, bl.a. disse to. De to huse er også nogle af de ældste i Paris, da Paris næsten ikke har nogle civile bygninger tilbage fra Middelalderen. De blev næsten alle sammen revet ned i midten af 1800-tallet under Paris’ store byfornyelsesprojekt.

Tekstboks: Boliger i den sene Middelalder
De to bindings-værksbygninger giver trods restau-rering en god for-nemmelse af, hvor-dan almindelige bo.-liger så ud i Mid-delalderen.
Tekstboks: Kategori: 1*