Marais

Paris’ ældste kvarter

Tekstboks: På palæets vestlige del ses en tilhørende have i streng fransk havestil.

Hôtel de Sens

Tekstboks: Adresse:
Rue du Figuier 1

Hôtel de Sens er opført i perioden 1475 til 1507. Det er en af de få private huse i Paris fra Middelalderen, omend den sene Middelalder. Hôtel de Cluny i Latinerkvarteret er et andet eksempel på et middelalderhus.

 

Det blev bygget som bolig for ærkebiskoppen af Sens. Siden har det haft mange forskellige ejere og brugt til mange forskellige formål. I 1594 døde Monsignor de Pellevé af et slagtilfælde her, da Henrik d. 4. ankom til Paris for at blive konge efter at have konverteret til katolicismen.

I 1605 flyttede Henrik d. 4's første kone, Dronning Margot, ind i Hôtel de Sens. Siden har der ligget forskellige erhvervsvirksomheder her, som f.eks. en syltetøjsfabrik og et transportfirma.

 

Hôtel de Sens er meget middelalderlig i sit udseende, som bl.a. kan ses af den uregelmæssige form, hjørnetårnene, den højgotiske bue ved indgangen og de gotiske kvistvinduer på det stejle tag. Desuden ses et firkantet borgtårn med en spiraltrappe i gården.

 

Noget af bygningen er original, men en del stammer fra ombygninger i 1900-tallet. Til palæet hører en kunstnerisk udsmykket have. I dag huser det et bibliotek ved navn Bibliothéque Forney, som er et specialbibliotek om kunsthåndværk.

Tekstboks: Den Hellige Liga
I 1500-tallet blev pa-læet brugt af Den Hellige Liga, som var aktiv under reli-gionskrigene og Bartholomæus-natten. Ved sidst-nævnte blev 2000 mennesker massa-kreret på en nat.
Tekstboks: Kategori: 3*