Marais

Paris’ ældste kvarter

Rue St-Antoine

Rue St-Antoine ligger i forlængelse med den lange Rue de Rivoli og går videre østpå.. Den starter ved kirken Saint-Paul-Saint-Louis og ender i øst ved Bastille-pladsen.

Gaden er meget gammel og kan føres helt tilbage til Middelalderen. Dengang var gader smalle for at få plads til flest mulige bygninger til beboelse, men Rue St-Antoine var også dengang temmelig bred, hvilket var bemærkelses-værdigt.  I 1600-tallet var det en af de mest elegante større gader i Paris.

Tekstboks: Ridderturnering
I 1559 blev Kong Henrik d. 2 under en ridderturnering her ved et uheld ramt i øjet af sin vagtkap-tajns Montgomerys lanse. Han døde 10 dage senere i konge-slottet Hôtel des To-urnelles. Montgome-ry flygtede, men blev fanget og henrettet i 1574. 
Tekstboks: Kategori: 1*