Marais

Paris’ ældste kvarter

Saint-Gervais-Saint-Protais

Tekstboks: Adresse:
Place St-Gervais

St-Gervais-St-Protais ligger i den sydvestlige del af Marais-kvarteret ud til Place St-Gervais. Herfra er der også udsigt til bagsiden af Rådhuset. Kirken er opkaldt efter to romerske soldater, som hed Gervase og Protase. De blev martyrer under kejser Nero. 

 

Helt tilbage i 500-tallet lå her et kapel. Den nuværende kirke blev indviet i 1657 efter at byggearbejdet havde stået på i mere end 150 år. P.g.a. af den lange byggeperiode blev forskellige stilarter blandet. Selve skibet blev bygget fra

slutningen af 1400-tallet til midten af 1500-tallet. I slutningen af 1400-tallet byggede man i gotisk stil og skibet blev derfor bygget i den flammegotiske stil.

 

Fra 1616 til 1621 blev facaden opført af en anden arkitekt. Dengang begyndte man at bygge i klassisk stil, og facaden på St-Gervais-St-Protais var det første eksempel i Paris på dette. Her ses forskellige græske søjler i 3 etager. Interiøret i kirken er flot udsmykket med bl.a. glasmalerier.

Tekstboks: Ældste orgel
Saint-Gervais-Saint-Protais har Paris' æl-dste orgel fra 1601, som i 1700-tallet blev gjort større.
Tekstboks: Kategori: 2*